Obiekty użyteczności publicznej

Modernizacja kina Górnik w Szydłowcu
Obiekty mieszkaniowe
Obiekty przemysłowe
Obiekty biurowe
Obiekty handlowe i usługowe
Obiekty hotelowe
Obiekty użyteczności publicznej
Roboty specjalistyczne
Roboty drogowe