Kontakt

 

Biuro spółki:
Adbulid sp. z o. o.
ul. Transportowców 28A, 02-858 Warszawa
tel. +48 602 43 92 96
biuro@adbuild.pl
Zarząd:
Artur Kochanowski

Dane spółki:
Adbuild sp. z o.o.
ul. Pocieszka 3, 25-519 Kielce
NIP: 9591960623
REGON: 360957680
KRS: 0000970700
Sąd Rejonowy w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego