GENERALNY WYKONAWCA – „Raciborskiego 17”, Kielce Ślichowice