Obiekty mieszkaniowe

GENERALNY WYKONAWCA – „Raciborskiego 17”, Kielce Ślichowice


GENERALNY WYKONAWCA – 2 budynki wielorodzinne w Dąbrowie gm. Masłów


7 lokali mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Wilgi w Bobrowcu gm. Piaseczno

Obiekty mieszkaniowe
Obiekty przemysłowe
Obiekty biurowe
Obiekty handlowe i usługowe
Obiekty hotelowe
Obiekty użyteczności publicznej
Roboty specjalistyczne
Roboty drogowe