Kompleksowe wykonanie prac budowlano-wykończeniowych dla PEOPLE


Kompleksowe wykonanie prac budowlano-wykończeniowych polegających na przebudowie części wnętrz budynku biurowego „GBC”  klasy A na biura – „fit-out” dla najemcy PEOPLE o powierzchni 800 m2