Kontakt

Biuro spółki:
Adbulid sp. z o. o. sp. k.
ul. Puławska 405, 02-801 Warszawa
tel. +48 602 43 92 96

biuro@adbuild.pl

Zarząd:
Artur Kochanowski

Dane spółki:
Adbuild sp. z o.o. sp. k.
ul. Pocieszka 3, 25-519 Kielce
NIP: 9591960623
REGON: 360957680
KRS: 0000547022
Sąd Rejonowy w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego